pl en de

Spółka

Murapol jest holdingiem inwestycyjnym, od 17 lat realizującym projekty mieszkaniowe na terenie całej Polski.
 
Lider polskiego rynku mieszkaniowego

W 2017 roku Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 3.605 mieszkań, co oznacza wzrost o ponad 18 proc. w stosunku do liczby podpisanych umów rok wcześniej. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Murapol zakontraktował 1 137 mieszkań, czyli o ponad 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Tym samym wypracowana sprzedaż jest zarówno najlepszym rocznym, jak i kwartalnym wynikiem w dotychczasowej działalności Grupy. Wyniki te plasują Grupę Murapol w pierwszej trójce największych deweloperów w kraju.

Krajowa mapa inwestycji

Obecnie Grupa Murapol realizuje projekty deweloperskie w 14 miastach w Polsce tj. w Bielsku-Białej, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. Ponadto Grupa przygotowuje realizacje inwestycji nieruchomościowych w nowych lokalizacjach, gdzie nabyła grunty tj. w Bydgoszczy, Gliwicach i Mikołowie. Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.

Działalność na rynkach zagranicznych

Murapol, poza działalnością na rynku krajowym, wychodzi z ofertą również na rynki zagraniczne. W czerwcu 2016 r. Grupa nabyła grunt w Berlinie, zaś w 2017 r. dwie działki w Edynburgu oraz nieruchomość w Zossen k/Berlina. We wszystkich czterech lokalizacjach Murapol zamierza zrealizować projekty mieszkaniowe.
 
Grupa Abadon Real Estate

W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Abadon Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Abadon Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
Udział w kapitale zakładowym

Predicto Sp. z o.o.
29,41%
Estater Sp. z o.o.
29,41%
Michał Dziuda
19,61%
Cavatina Sp. z o.o.
15,69%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
3,92%
Michał Sapota
1,31%
Nikodem Iskra
0,65%
Liczba głosów na WZ

Estater Sp. z o.o.
29,68%
Predicto Sp. z o.o.
29,68%
Michał Dziuda
20,32%
Cavatina Sp. z o.o.
14,97%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
4,28%
Michał Sapota
0,71%
Nikodem Iskra
0,36%
Zarząd spółki
Nikodem Iskra - Prezes Zarządu

Od stycznia 2018 r. prezes zarządu Murapol S.A., wcześniej od 2013 wiceprezes zarządu spółki. Od lutego 2018 r. także prezes zarządu Abadon Real Estate S.A., wcześniej od 2016 r. na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki. Od 2017 roku zasiada także w radzie nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., zaś od sierpnia do października 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Awbud S.A. W rozwój Grupy Murapol zaangażowany od 2007 roku, w pierwszych latach pracy zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, a następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Zajmował również stanowisko prawnicze w Higiena System Sp. z o.o. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jako prezes Murapol S.A. kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol.

Michał Feist - Wiceprezes Zarządu

W 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 roku pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki publicznej należącej do Grupy Murapol. W 2017 roku został powołany do składu rady nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., a od czerwca do października 2017 roku zasiadał w radzie nadzorczej AWBUD S.A. Z Grupą Murapol związany od 2010 roku, początkowo jako radca prawny, a następnie prokurent samoistny. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako kierownik działu administracyjno-prawnego w Emalia S.A., kierownik administracyjno-prawny w Beskidzkich Fabrykach Mebli Sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Zakładu Narzędziowego Ol-Nar Sp. z o.o. Od 2011 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej Examobile S.A. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego. Jako wiceprezes zarządu Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. nadzoruje procesy M&A oraz ład korporacyjny, a także relacje z GPW, KNF i UOKiK. Ponadto zarządza intercompany oraz współpracuje nad pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania rozwoju Grupy Murapol.

dr Iwona Sroka - Czlonek Zarządu

Polska menedżer i ekonomista, ekspert w zakresie rynków kapitałowych i zarządzania ryzykiem.  
Od stycznia 2018 roku pełni funkcję członka zarządu Murapol S.A., odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich. W grudniu 2017 roku powołana do składu rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od listopadzie 2017 r. zasiada w organie nadzorczym Skarbiec TFI S.A. pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Komunikacji z Instytucjami Rynku Kapitałowego oraz Komitetu Wynagrodzeń.  Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego i w Zespole ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej Członek Komisji Trójstronnej.
W latach 2009-2017 zajmowała stanowisko prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z którego wydzielono na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową KDPW_CCP, w której także pełniła funkcję prezesa zarządu. Była odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowym do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. We wspomnianym okresie była także członkiem i przewodniczącą rad nadzorczych spółek – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz spółki zależnej od GPW, InfoEngine. Ponadto, w ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2000-2009 związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kolejno jako doradca zarządu GPW, a następnie dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. W latach 90. współpracowała z Warszawską Grupą Konsultingową, Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Warszawską Giełdą Towarową.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w latach 1994-2009 była wykładowcą akademickim. Obecnie, jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie.
Robert Dobrowolski - Członek Zarządu

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w finansowym i operacyjnym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej realizował projekty dla czołowych graczy na rynku polskim oraz międzynarodowym z sektorów: farmacja, finanse, telekomunikacja, media, FMCG czy produkcja. Robert Dobrowolski posiada doświadczenie w znaczących, zakończonych sukcesami transakcjach: M&A, delisting, IPO, jak również w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. W 2017 roku realizował projekty doradcze oraz współpracował z największym NGO w Polsce. W latach 2015-2016 współpracował z Farmacol S.A. jako doradca zarządu, pełniąc również obowiązki dyrektora ds. finansów i rozwoju grupy. W latach 2014-2015 zajmował stanowisko dyrektora finansowego Getin Holding S.A. oraz prezesa zarządu Getin International S.A. W latach 2007-2014 współpracował z Emitel Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje: menedżera ds. controllingu, zastępcy dyrektora finansowego, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. transformacji w roli członka zarządu. W latach 2012-2013 zajmował stanowiska prezesa i członka zarządu w spółkach Info-TV-FM oraz RSTV. W latach 1997-2006 pełnił funkcje specjalistyczne i menedżerskie w obszarze finansów w Pol-Am-Pack S.A., Grupa Onet.pl oraz Ahold Sp. z o.o. Robert Dobrowolski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku zarządzanie strategiczne oraz studiów MBA na tej samej uczelni. Należy również do ACCA. Jako członek zarządu ds. finansowych Murapol S.A., będzie odpowiedzialny za finanse oraz szeroko rozumiane sprawy administracyjne Spółki.
Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2010 roku. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Współwłaściciel Abadon Real Estate S.A., do 2011 roku zasiadał w zarządzie spółki, obecnie pełni funkcję członka jej rady nadzorczej. W 2017 roku został powołany na stanowisko członka rady nadzorczej Awbud S.A. Doświadczenie w biznesie zdobywał na zajmując najwyższe stanowiska w firmach Variant S.A. i Variant Sp. z o. o. oraz Norma Variant Sp. z o. o.


Leszek Kołodziej - Wiceprzew. Rady Nadzorczej

Związany Grupą Murapol od początku jej powstania tj. od 2001 roku, przez pierwsze 4 lata jako członek zarządu, następnie w roli członka rady nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję członka zarządu w firmach: Norma Variant sp. z o.o. oraz Norma Group Distribution Polska sp. z o.o. Jako współwłaściciel Abadon Real Estate S.A. do 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu spółki, od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej.

Artur Ryba - Sekretarz Rady Nadzorczej

W listopadzie 2017 powołany do rady nadzorczej Murapol S.A. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu o specjalizacji: finanse na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczynał jako analityk finansowy w Donnelley Polish American Printing Company. Przez 7 lat pracował jako Finance Manager/Senior Financial Controller w AHOLD Polska, przejętej przez Carrefour Group, następnie przez 2 lata był Dyrektorem Finansowym w Eurodruk Kraków. Był również związany z grupą kapitałową Farmacol S.A., w której w latach 2016 – 2017 pełnił funkcję Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych i Strategii, gdzie odpowiadał m.in. za procesy akwizycyjne.

Michał Sapota - Członek Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2009 roku. Od 1 stycznia 2018 zasiada w radach nadzorczych spółek Murapol S.A. i Abadon Real Estate S.A., a od lipca 2017 w radzie nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od lipca 2017 także wiceprezes zarządu Widzew Łódź S.A., którego Murapol jest większościowym akcjonariuszem. W latach 2014-2017 zajmował stanowisko prezesa zarządu spółki Murapol S.A., w latach 2016-2017 prezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., zaś od maja do grudnia 2017 także wiceprezesa zarządu Awbud S.A. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako członek zarządu International Polymer Center Sp. z o.o., dyrektor finansowy w spółce Sanwil S.A. czy senior II w katowickim oddziale Ernst&Young.  Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Walne zgromadzenia

Plik pdf Regulamin WZA Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Zarządu Pobierz plik
Plik pdf Statut spółki Pobierz plik

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2016
Przychody ze sprzedaży 236 585 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 134 033 000,00
Zysk (strata) brutto 126 609 000,00
Zysk (strata) netto 125 852 000,00
Aktywa razem 637 523 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 313 474 000,00
Zobowiązania długoterminowe 194 535 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe 118 939 000,00
Kapitał własny 324 049 000,00
Kapitał zakładowy 2 020 000,00
Liczba akcji 40 400 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2016
Rentowność EBITDA 57,2%
Rentowność EBIT 57%
Rentowność netto 53%
ROE 38,8%
ROA 19,7%
Dług netto/Aktywa 37,1%
Dług netto/EBIT 88,2%
Wskaźnik płynności bieżącej 113%
Wskaźnik płynności szybkiej 31%
Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody ze sprzedaży 372 062 979,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 784 172,30
Zysk (strata) brutto 70 175 507,66
Zysk (strata) netto 67 445 390,82
Aktywa razem 530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe 59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe 238 455 607,83
Kapitał własny 232 460 624,65
Kapitał zakładowy 2 000 000,00
Liczba akcji 40 000 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność EBITDA 24,2%
Rentowność EBIT 23,9%
Rentowność netto 18,1%
ROE 29,1%
ROA 12,7%
Wskaźnik płynności szybkiej 51%
Wskaźnik płynności bieżącej 101%
Dług netto/EBIT 166,5%
Dług netto/Aktywa 27,9%

Raporty EBI

Raporty bieżące 2018
Plik pdf RB3/2018: Emisja i przydział obligacji serii GA Pobierz plik
Plik pdf RB2/2018: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku Pobierz plik
Plik pdf RB1/2018: Emisja i przydział obligacji serii EA Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty ESPI

Raporty bieżące 2018
Plik pdf RB10/2018: Zmiany w składzie zarządu Emitenta Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do RB10/2018 Pobierz plik
Plik pdf RB9/2018: Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Emitenta Pobierz plik
Plik pdf RB8/2018: Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Emitenta Pobierz plik
Plik pdf RB7/2018: Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Obligacje

Murapol S.A. jest aktywnym uczestnikiem giełdowego rynku instrumentów dłużnych. Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe parametry obligacji Murapol S.A. obecnie notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Seria Nazwa na Catalyst Wartość nominalna obligacji (PLN) Wartość emisji (PLN) Rodzaj Oprocentowania Częstotliwość wypłaty kuponu Dzień emisji Termin wykupu
P
MUR0418
100 
30 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
29.04.2015
29.04.2018
R
MUR1018
100 
22 485 700 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
19.10.2015
19.10.2018
T
MUR1019
1 000 
10 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.1%
kwartalny
21.02.2017
31.10.2019
U
MU11019
1 000 
5 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
21.02.2017
28.10.2019
W
MUR0220
1 000 
11 827 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
02.08.2017
22.02.2020
Z
MUR0320
1 000 
13 173 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
02.08.2017
29.03.2020

Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 30.09.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie ws. kowenantów obligacji serii S na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Aoram Sp. z o.o. na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii BA na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie ws. kowenantów obligacji serii S na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.12.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.12.2017 Pobierz >

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2018
Plik pdf Zmiany w zarządach Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. /06.02.2018/ Pobierz plik
Plik pdf Trzeci projekt mieszkaniowy w poznańskiej ofercie Grupy Murapol /24.01.2018/ Pobierz plik
Plik pdf Górnośląska oferta Grupy Murapol powiększona o blisko pół tysiąca mieszkań /22.01.2018/ Pobierz plik
Plik pdf Rekordowe wyniki sprzedaży rocznej i kwartalnej w historii Murapolu oraz sprzyjający bank ziemi /10.01.2018/ Pobierz plik
Prezentacje
Plik pdf Prezentacja wynikowa Grupy Murapol za I półrocze 2017 roku Pobierz plik
Plik pdf Prezentacja wynikowa Grupy Murapol za 2016 rok Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Kontakt

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby Grupy Murapol z siedzibą w Bielsku-Białej.
Wyrażenie zgody jest wymagane
Murapol S. A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (Polityka Plików Cookies). Kliknij "zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
=