plende

Spółka

Grupa Murapol od 17 lat realizuje projekty mieszkaniowe na terenie całej Polski.

Jeden z wiodących polskich deweloperów mieszkaniowych

Murapol należy do czołówki polskich firm deweloperskich, z roku na rok pobijając własne, będące jednocześnie rynkowymi, rekordy sprzedaży mieszkań. W 2017 roku Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań wobec 3 042 rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 19 proc. r/r. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku spółka sprzedała 2 691 lokali mieszkalnych czyli o 9 proc. więcej r/r.  


Krajowa mapa inwestycji

Obecnie Grupa Murapol realizuje projekty deweloperskie w 15 miastach w Polsce tj. w Bielsku-Białej, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. Ponadto Grupa przygotowuje realizacje inwestycji nieruchomościowych w nowych lokalizacjach, gdzie nabyła grunty tj. w Bydgoszczy i Mikołowie. Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.
 

Działalność na rynkach zagranicznych

Murapol, poza działalnością na rynku krajowym, wychodzi z ofertą również na rynki zagraniczne. W czerwcu 2016 r. Grupa nabyła grunt w Berlinie, który po uregulowaniu formalności administracyjnych i procesów pozwoleniodawczych poprzedzających rozpoczęcie na nim inwestycji, sprzedała w czerwcu 2018 r. za czterokrotność ceny zakupu. Ponadto w 2017 r. nabyła dwie działki w Edynburgu oraz nieruchomość Zossen k/Berlina, na których przygotowuje projekty mieszkaniowe.
 

Grupa Abadon Real Estate

W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Abadon Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Abadon Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
 
Udział w kapitale zakładowym

Predicto Sp. z o.o.
29,41%
Estater Sp. z o.o.
29,41%
Michał Dziuda
23,53%
Cavatina Sp. z o.o.
15,69%
Michał Sapota
1,31%
Nikodem Iskra
0,65%
Liczba głosów na WZ

Estater Sp. z o.o.
29,68%
Predicto Sp. z o.o.
29,68%
Michał Dziuda
24,60%
Cavatina Sp. z o.o.
14,97%
Michał Sapota
0,71%
Nikodem Iskra
0,36%
Zarząd spółki
Nikodem Iskra – Prezes Zarządu (CEO)

Od stycznia 2018 r. prezes zarządu Murapol S.A., wcześniej od 2013 wiceprezes zarządu spółki. Od lutego 2018 r. także prezes zarządu Abadon Real Estate S.A., wcześniej od 2016 r. na stanowisku wiceprezesa zarządu spółki. Od 2017 roku zasiada także w radzie nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., zaś od sierpnia do października 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Awbud S.A. W rozwój Grupy Murapol zaangażowany od 2007 roku, w pierwszych latach pracy zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, a następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jako prezes Murapol S.A. kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol.

Michał Feist – Wiceprezes Zarządu (CLO)

W 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 roku pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki publicznej należącej do Grupy Murapol. W 2017 roku został powołany do składu rady nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., a od czerwca do października 2017 roku zasiadał w radzie nadzorczej AWBUD S.A. Z Grupą Murapol związany od 2010 roku, początkowo jako radca prawny, a następnie prokurent samoistny. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako kierownik działu administracyjno-prawnego w Emalia S.A., kierownik administracyjno-prawny w Beskidzkich Fabrykach Mebli Sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Zakładu Narzędziowego Ol-Nar Sp. z o.o. Od 2011 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej Examobile S.A. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego. Jako wiceprezes zarządu Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. nadzoruje procesy M&A oraz ład korporacyjny, a także relacje z GPW, KNF i UOKiK. Ponadto zarządza intercompany oraz współpracuje nad pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania rozwoju Grupy Murapol.

dr Iwona Sroka – Członek Zarządu (PR&IR)

Polska menedżer i ekonomista, ekspert w zakresie rynków kapitałowych i zarządzania ryzykiem.  
Od stycznia 2018 roku pełni funkcję członka zarządu Murapol S.A., odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich. W grudniu 2017 roku powołana do składu rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od listopada 2017 r. zasiada w organie nadzorczym Skarbiec TFI S.A. pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Komunikacji z Instytucjami Rynku Kapitałowego oraz Komitetu Wynagrodzeń. Od sierpnia do października 2018 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego i w Zespole ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej Członek Komisji Trójstronnej.
W latach 2009-2017 zajmowała stanowisko prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z którego wydzielono na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową KDPW_CCP, w której także pełniła funkcję prezesa zarządu. Była odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. We wspomnianym okresie była także członkiem i przewodniczącą rad nadzorczych spółek – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz spółki zależnej od GPW, InfoEngine. Ponadto, w ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2000-2009 związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kolejno jako doradca zarządu GPW, a następnie dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. W latach 90. współpracowała z Warszawską Grupą Konsultingową, Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Warszawską Giełdą Towarową.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w latach 1994-2009 była wykładowcą akademickim. Obecnie, jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie.
Robert Dobrowolski – Członek Zarządu (CFO)

Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w finansowym i operacyjnym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej realizował projekty dla czołowych graczy na rynku polskim oraz międzynarodowym z sektorów: farmacja, finanse, telekomunikacja, media, FMCG czy produkcja. Robert Dobrowolski posiada doświadczenie w znaczących, zakończonych sukcesami transakcjach: M&A, delisting, IPO, jak również w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. W 2017 roku realizował projekty doradcze oraz współpracował z największym NGO w Polsce. W latach 2015-2016 współpracował z Farmacol S.A. jako doradca zarządu, pełniąc również obowiązki dyrektora ds. finansów i rozwoju grupy. W latach 2014-2015 zajmował stanowisko dyrektora finansowego Getin Holding S.A. oraz prezesa zarządu Getin International S.A. W latach 2007-2014 współpracował z Emitel Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje: menedżera ds. controllingu, zastępcy dyrektora finansowego, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. transformacji w roli członka zarządu. W latach 2012-2013 zajmował stanowiska prezesa i członka zarządu w spółkach Info-TV-FM oraz RSTV. W latach 1997-2006 pełnił funkcje specjalistyczne i menedżerskie w obszarze finansów w Pol-Am-Pack S.A., Grupa Onet.pl oraz Ahold Sp. z o.o. Robert Dobrowolski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku zarządzanie strategiczne oraz studiów MBA na tej samej uczelni. Należy również do ACCA. Jako członek zarządu ds. finansowych Murapol S.A., jest odpowiedzialny za finanse oraz szeroko rozumiane sprawy administracyjne Spółki.
Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Murapol S.A. W latach 2001-2010 był członkiem zarządu spółki, a od 2010 roku zasiada w jej radzie nadzorczej. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Współwłaściciel Abadon Real Estate S.A., do 2011 roku zasiadał w zarządzie spółki, obecnie pełni funkcję członka jej rady nadzorczej. W 2017 roku został powołany na stanowisko członka rady nadzorczej Awbud S.A. Doświadczenie w biznesie zdobywał na zajmując najwyższe stanowiska w firmach Variant S.A. i Variant Sp. z o. o. oraz Norma Variant Sp. z o. o.


Leszek Kołodziej - Wiceprzew. Rady Nadzorczej

Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Murapol S.A. Od 2001 do 2005 oraz od 2016 do 2017 pełnił funkcję członka zarządu Spółki. Z kolei od 2005 do 2016 oraz od 2017 zasiada w jej radzie nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję członka zarządu w firmach: Variant S.A., Norma Variant sp. z o.o. oraz Norma Group Distribution Polska sp. z o.o. Jako współwłaściciel Abadon Real Estate S.A. do 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu spółki, od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej.


Michał Dziuda - Członek Rady Nadzorczej

Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy Murapol S.A. W latach 2001-2013 był prezesem zarządu Spółki, a w latach 2013-2016 zasiadał w jej radzie nadzorczej. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję prezesa zarządu w firmach: Medux Sp. z o.o. (w latach 2009-2012), Pro Consulting Sp. z o.o., obecny Murapol Architects Drive Sp. z o.o. (w latach 2008-2012), Murapol Nord Sp. z o.o. (w latach 2008-2012), Murapol Partner Sp. z o.o., obecny Partner S.A. (w latach 2009-2012). Jest prezesem zarządu spółek należących do Grupy Cavatina tj. Midvest Sp. z o.o., Cavatina Sp. z o.o., Cavatina GW Sp. z o.o.,  Cavatina Office Sp. z o.o., Cavatina Holding S.A., Tischnera Office Sp. z o.o., Equal III Sp. z o.o., Carbon Tower Sp. z o.o.

Walne zgromadzenia

Plik pdfRegulamin WZAPobierz plik
Plik pdfRegulamin Rady NadzorczejPobierz plik
Plik pdfRegulamin ZarząduPobierz plik
Plik pdfStatut spółkiPobierz plik

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2018
Plik pdfKierunki rozwoju strategicznego GK Murapol na lata 2019/2021+ - zrównoważony rozwój oraz mocna pozycja w branży deweloperskiej i na rynkach finansowych /12.12.2018/Pobierz plik
Plik pdfMurapol terminowo uregulował zobowiązania wobec obligatariuszy serii R - konsekwentnie realizuje plan zmniejszenia zadłużenia i przygotowania Spółki do IPO /19.10.2018/Pobierz plik
Plik pdfMurapol wykupi przed terminem zapadalności obligacje serii T, U, W i Z /16.10.2018/Pobierz plik
Plik pdfGrupa Murapol zakontraktowała grunt przy ul. J. Baildona i Bożogrobców w Katowicach /09.10.2018/Pobierz plik
Plik pdfPierwsze półroczne 2018 r. w GK Murapol SA pod znakiem zmian i ukierunkowania na profil klasycznego dewelopera /01.10.2018/Pobierz plik
Prezentacje
Plik pdfPrezentacja założeń strategicznych GK Murapol na lata 2019/2021+Pobierz plik
Plik pdfSpot korporacyjnyPobierz plik
Plik pdfPrezentacja wynikowa Grupy Murapol za 2017 rokPobierz plik
Plik pdfPrezentacja wynikowa Grupy Murapol za I półrocze 2017 rokuPobierz plik
Plik pdfPrezentacja wynikowa Grupy Murapol za 2016 rokPobierz plik
Zobacz wszystkie

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2017
Przychody186 301 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej136 972 000
Zysk (strata) brutto121 027 000
Zysk (strata) netto120 152 000
Aktywa razem978 859 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania541 489 000
Zobowiązania długoterminowe230 665 000
Zobowiązania krótkoterminowe310 824 000
Kapitał własny437 370 000
Kapitał zakładowy2 040 000
Liczba akcji40 800 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2017
Rentowność EBITDA74,19%
Rentowność EBIT73,52%
ROE27,47%
ROA12,27%
Dług netto/Aktywa48,05%
Dług netto/EBIT343,38%
Wskaźnik płynności bieżącej63,00%
Wskaźnik płynności szybkiej63,00%
Wybrane informacje finansowe 2016
Przychody ze sprzedaży236 585 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej134 033 000,00
Zysk (strata) brutto126 609 000,00
Zysk (strata) netto125 852 000,00
Aktywa razem637 523 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania313 474 000,00
Zobowiązania długoterminowe194 535 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe118 939 000,00
Kapitał własny324 049 000,00
Kapitał zakładowy2 020 000,00
Liczba akcji40 400 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2016
Rentowność EBITDA57,2%
Rentowność EBIT57%
Rentowność netto53%
ROE38,8%
ROA19,7%
Dług netto/Aktywa37,1%
Dług netto/EBIT88,2%
Wskaźnik płynności bieżącej113%
Wskaźnik płynności szybkiej31%
Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody ze sprzedaży372 062 979,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej88 784 172,30
Zysk (strata) brutto70 175 507,66
Zysk (strata) netto67 445 390,82
Aktywa razem530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe238 455 607,83
Kapitał własny232 460 624,65
Kapitał zakładowy2 000 000,00
Liczba akcji40 000 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność EBITDA24,2%
Rentowność EBIT23,9%
Rentowność netto18,1%
ROE29,1%
ROA12,7%
Wskaźnik płynności szybkiej51%
Wskaźnik płynności bieżącej101%
Dług netto/EBIT166,5%
Dług netto/Aktywa27,9%

Raporty ESPI

Raporty bieżące 2018
Plik pdfRB90/2018: Przedterminowy częściowy wykup oraz zmiana warunków emisji obligacji serii SPobierz plik
Plik pdfRB89/2018: Przyjęcie strategii rozwoju Emitenta i Grupy kapitałowej Emitenta na lata 2019-2021+Pobierz plik
Plik pdfRB88/2018: Przedterminowy częściowy wykup oraz zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnejPobierz plik
Plik pdfRB87/2018: Dane finansowe za III kwartał 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfRB86/2018: Przedterminowy wykup obligacji serii WPobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty EBI

Raporty bieżące 2018
Plik pdfRB14/2018: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MA – korektaPobierz plik
Plik pdfRB13/2018: Emisja i przydział obligacji serii LAPobierz plik
Plik pdfRB12/2018: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MAPobierz plik
Plik pdfRB8/2018: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.Pobierz plik
Plik pdfRB7/2018: Emisja i przydział obligacji serii JAPobierz plik
Raporty okresowe 2018
Plik pdfRB16/2018: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 rokuPobierz plik
Plik pdfZałącznik 1 do RB16/2018: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1H 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfZałącznik 2 do RB16/2018: Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Murapol w 1H 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfZałącznik 3 do RB16/2018: Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego raportu półrocznegoPobierz plik
Plik pdfZałącznik 4 do RB16/2018: Opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPobierz plik
Zobacz wszystkie

Obligacje

Murapol S.A. jest aktywnym uczestnikiem giełdowego rynku instrumentów dłużnych. Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe parametry obligacji Murapol S.A. obecnie notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

SeriaNazwa na CatalystWartość nominalna obligacji (PLN)Wartość emisji (PLN)Rodzaj oprocentowaniaCzęstotliwość wypłaty kuponuDzień emisjiPlanowany termin wykupuAktualna liczba obligacji w obrocie
T
MUR1019
1 000 
10 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.1%
kwartalny
21.02.2017
31.01.2019
2 534
U
MU11019
1 000 
5 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
21.02.2017
28.01.2019
1 579
Z
MUR0320
1 000 
13 173 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
02.08.2017
29.12.2018
3 378

Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2016Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2016Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.03.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.03.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.03.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.03.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 30.06.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 30.06.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 30.06.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 30.06.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 30.09.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 30.09.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 30.09.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 30.09.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.12.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.12.2017Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.03.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 29.06.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie Murapol S.A. dotyczące przedterminowego wykupu obligacji na okaziciela serii 011 Abadon Real Estate S.A.Pobierz >
Plik pdfOświadczenia Zarządu Murapol S.A. dot. żądań obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i ZPobierz >
Plik pdfOświadczenie Zarządu Murapol S.A. dot. podsumowania żądań obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i ZPobierz >
Plik pdfOświadczenie Zarządu Murapol S.A. dot. wykonania żądań obligatariuszy dot. przedterminowego wykupu obligacji serii T, U, W i ZPobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 28.09.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 28.09.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 28.09.2018Pobierz >
Plik pdfOświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 28.09.2018Pobierz >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies"