pl en de

Spółka

Murapol jest holdingiem inwestycyjnym o profilu deweloperskim, od ponad 16 lat realizującym projekty mieszkaniowe na terenie całej Polski.
 
Lider polskiego rynku mieszkaniowego

W 2016 roku Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 3.042 mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 27% w stosunku do liczby podpisanych umów rok wcześniej. Tylko w IV kwartale minionego roku Murapol zawarł 1.004 umowy z klientami. Zarówno wynik za ostatni kwartał, jak i roczny są najlepszymi, nie tylko w dotychczasowej działalności Grupy, ale i w całej branży deweloperskiej w Polsce. Zrealizowany wynik sprzedaży w ub. r. pozwolił Grupie utrzymać pozycję lidera polskiego rynku mieszkaniowego. 

Krajowa mapa inwestycji

Obecnie Grupa Murapol realizuje projekty deweloperskie w 12 miastach w Polsce tj. w Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. W czterech kolejnych - Bydgoszczy, Gdyni, Gliwicach i Sosnowcu - Grupa nabyła działki i przygotowuje realizacje inwestycji.
Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.

Działalność na rynkach zagranicznych

Murapol, poza działalnością na rynku krajowym, wychodzi z ofertą również na rynki zagraniczne. W czerwcu ub. r. Grupa nabyła grunt w Berlinie, zaś w bieżącym roku dwie działki w Edynburgu. We wszystkich trzech lokalizacjach Murapol zamierza zrealizować projekty mieszkaniowe.
 
Grupa Abadon Real Estate

W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Abadon Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Abadon Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
Udział w kapitale zakładowym

Predicto Sp. z o.o.
29,41%
Estater Sp. z o.o.
29,41%
Michał Dziuda
19,61%
Cavatina Sp. z o.o.
15,69%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
3,92%
Michał Sapota
1,31%
Nikodem Iskra
0,65%
Liczba głosów na WZ

Estater Sp. z o.o.
29,68%
Predicto Sp. z o.o.
29,68%
Michał Dziuda
20,32%
Cavatina Sp. z o.o.
14,97%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
4,28%
Michał Sapota
0,71%
Nikodem Iskra
0,36%
Zarząd spółki
Michał Sapota - Prezes Zarządu

Z Grupą Murapol związany od 2009 roku, przez pierwsze 5 lat jako wiceprezes zarządu Murapol S.A., od 2014 r. na stanowisku prezesa zarządu tej spółki, a od ub. r. także prezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki której akcje notowane są na rynku głównym GPW. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Doświadczenie w finansach zdobywał najpierw w firmach PPHU GRES-BUD oraz MET-PRIM Sp. z o.o., a następnie w katowickim oddziale Ernst&Young na stanowisku senior II. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce Sanwil S.A., a dalej zajmował stanowisko członka zarządu International Polymer Center Sp. z o.o. Jako prezes zarządów Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. koordynuje wszystkie procesy zachodzące w Grupie Murapol.

Nikodem Iskra - Wiceprezes Zarządu

Zaangażowany w rozwój Grupy Murapol od 2007 roku, w pierwszych latach w roli szefa pionu prawnego, następnie jako radca prawny w spółce pełnił funkcję jej prokurenta, w 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A., od ub. r. zajmuje również takie samo stanowisko w spółce Abadon Real Estate S.A. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Zajmował również stanowisko prawnicze w Higiena System sp. z o.o. Jako wiceprezes Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol.

Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2010 roku. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Współwłaściciel Abadon Real Estate S.A., do 2011 roku zasiadały w zarządzie spółki, obecnie pełni funkcję członka jej rady nadzorczej. Doświadczenie w biznesie zdobywał na zajmując najwyższe stanowiska w firmach Variant S.A. i Variant Sp. z o. o. oraz Norma Variant Sp. z o. o.

Rafał Malarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2013 roku, od 2016 roku pełni funkcje członka rady nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, uzyskane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczynał w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, następnie pełnił funkcje radcy prawnego w Dziale Realizacji Inwestycji Murapol S.A. Od 2014 roku jako radca prawny prowadzi kompleksową obsługę prawną Midvest Sp. z o.o., Cavatina Sp. z o.o. oraz 100 K Sp. z o.o., od 2016 roku także prokurent samoistny w tych spółkach. Pełni funkcje członka rady nadzorczej w Murapol Asset Management S.A. oraz Partner S.A.

Leszek Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej

Związany Grupą Murapol od początku jej powstania tj. od 2001 roku, przez pierwsze 4 lata jako członek zarządu, następnie w roli członka rady nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję członka zarządu w firmach: Norma Variant sp. z o.o. oraz Norma Group Distribution Polska sp. z o.o. Jako współwłaściciel Abadon Real Estate S.A. do 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu spółki, od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej.

Walne zgromadzenia

Plik pdf Regulamin WZA Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Zarządu Pobierz plik
Plik pdf Statut spółki Pobierz plik

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2016
Przychody ze sprzedaży 236 585 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 134 033 000,00
Zysk (strata) brutto 126 609 000,00
Zysk (strata) netto 125 852 000,00
Aktywa razem 637 523 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 313 474 000,00
Zobowiązania długoterminowe 194 535 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe 118 939 000,00
Kapitał własny 324 049 000,00
Kapitał zakładowy 2 020 000,00
Liczba akcji 40 400 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2016
Rentowność EBITDA 57,2%
Rentowność EBIT 57%
Rentowność netto 53%
ROE 38,8%
ROA 19,7%
Dług netto/Aktywa 37,1%
Dług netto/EBIT 88,2%
Wskaźnik płynności bieżącej 113%
Wskaźnik płynności szybkiej 31%
Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody ze sprzedaży 372 062 979,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 784 172,30
Zysk (strata) brutto 70 175 507,66
Zysk (strata) netto 67 445 390,82
Aktywa razem 530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe 59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe 238 455 607,83
Kapitał własny 232 460 624,65
Kapitał zakładowy 2 000 000,00
Liczba akcji 40 000 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność EBITDA 24,2%
Rentowność EBIT 23,9%
Rentowność netto 18,1%
ROE 29,1%
ROA 12,7%
Wskaźnik płynności szybkiej 51%
Wskaźnik płynności bieżącej 101%
Dług netto/EBIT 166,5%
Dług netto/Aktywa 27,9%

Raporty EBI

Raporty bieżące 2017
Plik pdf RB8/2017: Korekta raportu okresowego rocznego nr 6/2017. Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 1 do RB8/2017: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 2 do RB8/2017: Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Murapol S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 3 do RB8/2017: Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 4 do RB8/2017: Oświadczenie Zarządu MURAPOL S.A. w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz plik
Raporty okresowe 2017
Plik pdf RB6/2017: Skonsolidowany raport roczny za rok 2016 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 1 do RB6/2017: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 2 do RB6/2017: Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Murapol S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 3 do RB6/2017: Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 4 do RB6/2017: Oświadczenie Zarządu MURAPOL S.A. w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty ESPI

Raporty Bieżące 2017
Plik pdf RB18/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB17/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB16/2017: Wstępne wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe MURAPOL S.A. za rok 2016 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do RB16/2017 Pobierz plik
Plik pdf RB15/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Obligacje

Murapol S.A. jest aktywnym uczestnikiem giełdowego rynku instrumentów dłużnych. Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe parametry obligacji Murapol S.A. obecnie notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Seria Nazwa na Catalyst Wartość nominalna obligacji (PLN) Wartość emisji (PLN) Rodzaj Oprocentowania Częstotliwość wypłaty kuponu Dzień emisji Termin wykupu
P
MUR0418
100 
30 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
29.04.2015
29.04.2018
R
MUR1018
100 
22 485 700 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
19.10.2015
19.10.2018
T
MUR1019
1 000 
10 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.7%
kwartalny
21.02.2017
31.10.2019
U
MU11019
1 000 
5 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.65%
kwartalny
21.02.2017
28.10.2019

Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 30.09.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.03.2017 Pobierz >

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2017
Plik pdf Zielone światło UOKiK dla Abadon RE na przejęcie pakietu kontrolnego akcji AWBUD /21.04.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Dwie stacje rowerowe w centrum Katowic od Murapolu /14.04.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Murapol wybuduje osiedle przy ul. Klasztornej we Wrocławiu /13.04.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Abadon Real Estate i AWBUD zacieśniają współpracę /11.04.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Murapol HRE FIZAN dostarczy finansowanie na zakup gruntów pod projekty mieszkaniowe Murapolu /11.04.2017/ Pobierz plik
Prezentacje
Plik pdf Prezentacja wynikowa Grupy Murapol za 2016 rok Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Kontakt

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby Grupy Murapol z siedzibą w Bielsku-Białej.
Wyrażenie zgody jest wymagane
Murapol S. A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (Polityka Plików Cookies). Kliknij "zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.