pl en de

Spółka

Murapol jest holdingiem inwestycyjnym, od ponad 16 lat realizującym projekty mieszkaniowe na terenie całej Polski.
 
Lider polskiego rynku mieszkaniowego

W 2016 roku Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 3.042 mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 27 proc. w stosunku do liczby podpisanych umów rok wcześniej. Tym samym wypracowana sprzedaż jest najlepszym rocznym wynikiem, nie tylko w dotychczasowej działalności Grupy, ale i w całej branży deweloperskiej w Polsce. Pierwsze trzy kwartały 2017 roku upłynęły w Grupie pod znakiem własnych rekordów. Uzyskując sprzedaż netto na poziomie 2 468 lokali, Murapol poprawił wynik sprzed roku o 21 proc., tym samym osiągając najlepszą sprzedaż za okres pierwszych dziewięciu miesięcy roku.

Krajowa mapa inwestycji

Obecnie Grupa Murapol realizuje projekty deweloperskie w 14 miastach w Polsce tj. w Bielsku-Białej, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. Ponadto Grupa przygotowuje realizacje inwestycji nieruchomościowych w nowych lokalizacjach, gdzie nabyła grunty tj. w Bydgoszczy, Gliwicach i Mikołowie. Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.

Działalność na rynkach zagranicznych

Murapol, poza działalnością na rynku krajowym, wychodzi z ofertą również na rynki zagraniczne. W czerwcu ub. r. Grupa nabyła grunt w Berlinie, zaś w bieżącym roku dwie działki w Edynburgu oraz nieruchomość w Zossen k/Berlina. We wszystkich czterech lokalizacjach Murapol zamierza zrealizować projekty mieszkaniowe.
 
Grupa Abadon Real Estate

W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Abadon Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Abadon Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
Udział w kapitale zakładowym

Predicto Sp. z o.o.
29,41%
Estater Sp. z o.o.
29,41%
Michał Dziuda
19,61%
Cavatina Sp. z o.o.
15,69%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
3,92%
Michał Sapota
1,31%
Nikodem Iskra
0,65%
Liczba głosów na WZ

Estater Sp. z o.o.
29,68%
Predicto Sp. z o.o.
29,68%
Michał Dziuda
20,32%
Cavatina Sp. z o.o.
14,97%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
4,28%
Michał Sapota
0,71%
Nikodem Iskra
0,36%
Zarząd spółki
Michał Sapota - Prezes Zarządu

Z Grupą Murapol związany od 2009 roku, przez pierwsze 5 lat jako wiceprezes zarządu Murapol S.A., a od 2014 r. na stanowisku prezesa zarządu tej spółki. Od 2016 r. pełni także funkcję prezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki której akcje są notowane na rynku głównym GPW, a od maja br. również wiceprezesa zarządu Awbud S.A. W lipcu 2017 r. powołany na stanowiska członka rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A., a także wiceprezesa zarządu Widzew Łódź S.A. Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Doświadczenie w finansach zdobywał najpierw w firmach PPHU GRES-BUD oraz MET-PRIM Sp. z o.o., a następnie w katowickim oddziale Ernst&Young na stanowisku senior II. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję dyrektora finansowego w spółce Sanwil S.A., a dalej zajmował stanowisko członka zarządu International Polymer Center Sp. z o.o. Jako prezes zarządów Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. koordynuje wszystkie procesy zachodzące w Grupie Murapol.

Nikodem Iskra - Wiceprezes Zarządu

Zaangażowany w rozwój Grupy Murapol od 2007 roku, w pierwszych latach w roli szefa pionu prawnego, następnie jako radca prawny w spółce pełnił funkcję jej prokurenta, w 2013 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 r. pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate S.A. Od 2017 roku zasiada także w radzie nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o. Od sierpnia do października 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Awbud S.A. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Zajmował również stanowisko prawnicze w Higiena System Sp. z o.o. Jako wiceprezes Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol.

Michał Feist - Wiceprezes Zarządu

Z Grupą Murapol związany od 2010 roku, początkowo jako radca prawny, a od 2015 roku prokurent samoistny. W 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Murapol S.A. Od 2016 roku pełni także funkcję wiceprezesa zarządu Abadon Real Estate S.A., spółki publicznej należącej do Grupy Murapol. W 2017 roku został członkiem rady nadzorczej Instal Lublin Sp. z o.o., a od czerwca do października 2017 roku zasiadał w radzie nadzorczej AWBUD S.A. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako kierownik działu administracyjno-prawnego w Emalia S.A., kierownik administracyjno-prawny w Beskidzkich Fabrykach Mebli Sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Zakładu Narzędziowego Ol-Nar Sp. z o.o. Od 2011 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej Examobile S.A. Jako wiceprezes zarządu Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A. nadzoruje procesy M&A oraz ład korporacyjny, a także relacje z GPW, KNF i UOKiK. Ponadto zarządza intercompany oraz współpracuje nad pozyskiwaniem dodatkowych źródeł finansowania rozwoju Grupy Murapol.
Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2010 roku. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Współwłaściciel Abadon Real Estate S.A., do 2011 roku zasiadał w zarządzie spółki, obecnie pełni funkcję członka jej rady nadzorczej. W 2017 roku został powołany na stanowisko członka rady nadzorczej Awbud S.A. Doświadczenie w biznesie zdobywał na zajmując najwyższe stanowiska w firmach Variant S.A. i Variant Sp. z o. o. oraz Norma Variant Sp. z o. o.

Rafał Malarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Z Grupą Murapol związany od 2013 roku, od 2016 roku pełni funkcje członka rady nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, uzyskane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczynał w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej, następnie pełnił funkcje radcy prawnego w Dziale Realizacji Inwestycji Murapol S.A. Od 2014 roku jako radca prawny prowadzi kompleksową obsługę prawną Midvest Sp. z o.o., Cavatina Sp. z o.o. oraz 100 K Sp. z o.o., od 2016 roku także prokurent samoistny w tych spółkach. Pełni funkcje członka rady nadzorczej w Murapol Asset Management S.A. oraz Partner S.A.

Leszek Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej

Związany Grupą Murapol od początku jej powstania tj. od 2001 roku, przez pierwsze 4 lata jako członek zarządu, następnie w roli członka rady nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej w Lipsku na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery sprawował funkcję członka zarządu w firmach: Norma Variant sp. z o.o. oraz Norma Group Distribution Polska sp. z o.o. Jako współwłaściciel Abadon Real Estate S.A. do 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu spółki, od 2015 roku zasiada w radzie nadzorczej.

Walne zgromadzenia

Plik pdf Regulamin WZA Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Zarządu Pobierz plik
Plik pdf Statut spółki Pobierz plik

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2016
Przychody ze sprzedaży 236 585 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 134 033 000,00
Zysk (strata) brutto 126 609 000,00
Zysk (strata) netto 125 852 000,00
Aktywa razem 637 523 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 313 474 000,00
Zobowiązania długoterminowe 194 535 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe 118 939 000,00
Kapitał własny 324 049 000,00
Kapitał zakładowy 2 020 000,00
Liczba akcji 40 400 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2016
Rentowność EBITDA 57,2%
Rentowność EBIT 57%
Rentowność netto 53%
ROE 38,8%
ROA 19,7%
Dług netto/Aktywa 37,1%
Dług netto/EBIT 88,2%
Wskaźnik płynności bieżącej 113%
Wskaźnik płynności szybkiej 31%
Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody ze sprzedaży 372 062 979,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 784 172,30
Zysk (strata) brutto 70 175 507,66
Zysk (strata) netto 67 445 390,82
Aktywa razem 530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe 59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe 238 455 607,83
Kapitał własny 232 460 624,65
Kapitał zakładowy 2 000 000,00
Liczba akcji 40 000 000
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność EBITDA 24,2%
Rentowność EBIT 23,9%
Rentowność netto 18,1%
ROE 29,1%
ROA 12,7%
Wskaźnik płynności szybkiej 51%
Wskaźnik płynności bieżącej 101%
Dług netto/EBIT 166,5%
Dług netto/Aktywa 27,9%

Raporty EBI

Raporty bieżące 2017
Plik pdf RB12/2017: Emisja i przydział obligacji serii BB Pobierz plik
Plik pdf RB11/2017: Korekta raportu okresowego nr 10/2017. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 1 do RB11/2017: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe - I półrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 2 do RB11/2017: Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Murapol - I półrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 3 do RB11/2017: Oświadczenie zarządu w sprawie skonsolidowanego SF - I połrocze 2017 Pobierz plik
Raporty okresowe 2017
Plik pdf RB10/2017: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 1 do RB10/2017: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe - I półrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 2 do RB10/2017: Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Murapol - I półrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 3 do RB10/2017: Oświadczenie zarządu w sprawie skonsolidowanego SF - I połrocze 2017 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik 4 do RB10/2017: Raport biegłego z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego SF - I półrocze 2017 Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty ESPI

Raporty bieżące 2017
Plik pdf RB61/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne Pobierz plik
Plik pdf RB60/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB59/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne Pobierz plik
Plik pdf RB58/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf RB57/2017: Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Obligacje

Murapol S.A. jest aktywnym uczestnikiem giełdowego rynku instrumentów dłużnych. Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe parametry obligacji Murapol S.A. obecnie notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Seria Nazwa na Catalyst Wartość nominalna obligacji (PLN) Wartość emisji (PLN) Rodzaj Oprocentowania Częstotliwość wypłaty kuponu Dzień emisji Termin wykupu
P
MUR0418
100 
30 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
29.04.2015
29.04.2018
R
MUR1018
100 
22 485 700 
zmienne WIBOR 3M + 4.6%
kwartalny
19.10.2015
19.10.2018
T
MUR1019
1 000 
10 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.1%
kwartalny
21.02.2017
31.10.2019
U
MU11019
1 000 
5 000 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
21.02.2017
28.10.2019
W
MUR0220
1 000 
11 827 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
02.08.2017
22.02.2020
Z
MUR0320
1 000 
13 173 000 
zmienne WIBOR 3M + 4.05%
kwartalny
02.08.2017
29.03.2020

Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 30.09.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.12.2016 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii S na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 31.03.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie ws. kowenantów obligacji serii S na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 30.06.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii T na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii U na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii W na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii Z na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Aoram Sp. z o.o. na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie o nie wystąpieniu przesłanek do wcześniejszego wykupu obligacji serii BA na dzień 30.09.2017 Pobierz >
Plik pdf Oświadczenie ws. kowenantów obligacji serii S na dzień 30.09.2017 Pobierz >

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2017
Plik pdf Segment mieszkaniowy motorem rozwoju Grupy Murapol /24.11.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Zielone światło dla pierwszej inwestycji Murapolu w Niemczech /22.11.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Murapol zakontraktował pierwszą nieruchomość na warszawskiej Pradze Południe /06.11.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Poznań umacnia pozycję na mapie inwestycji Grupy Murapol /26.10.2017/ Pobierz plik
Plik pdf Wrocławska oferta Murapolu powiększona o blisko 300 mieszkań /24.10.2017/ Pobierz plik
Prezentacje
Plik pdf Prezentacja wynikowa Grupy Murapol za I półrocze 2017 roku Pobierz plik
Plik pdf Prezentacja wynikowa Grupy Murapol za 2016 rok Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Kontakt

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby Grupy Murapol z siedzibą w Bielsku-Białej.
Wyrażenie zgody jest wymagane
Murapol S. A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (Polityka Plików Cookies). Kliknij "zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
=