covid

Spółka

Grupa Murapol w ciągu 20 lat swojej działalności zrealizowała 67 inwestycji na terenie całej Polski. Oddała do dyspozycji klientów ponad 18,7 tys. lokali mieszkalnych powstałych w 316 budynkach.
Od 13 lutego 2020 r. większościowym akcjonariuszem, posiadającym 98,04 proc. akcji Murapol SA jest spółka AEREF V PL Investment S.à.r.l., spółka należąca do międzynarodowej grupy Ares, której doradza Griffin Real Estate. Jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych
Murapol należy do czołówki firm deweloperskich, z roku na rok pobijając własne, będące jednocześnie rynkowymi, rekordy sprzedaży mieszkań. W 2020 roku Murapol sprzedał 2 720 mieszkań, wobec 2 868 rok wcześniej. W minionym roku Murapol przekazał klucze do 2 922 lokali mieszkalnych.
Krajowa mapa inwestycji
Obecnie Grupa Murapol jest obecna z ofertą produktową w 15 miastach w Polsce tj. Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Siewierzu, Sosnowcu, Mikołowie, Toruniu, Tychach, Warszawie, Wieliczce i Wrocławiu. Ponadto Grupa przygotowuje realizacje inwestycji nieruchomościowych w kolejnej lokalizacji, gdzie nabyła grunty. Murapol stale poszukuje ciekawych lokalizacji do realizacji projektów deweloperskich. Naszym celem jest zarówno zwiększanie obecności na dotychczasowych rynkach działalności, ale i wchodzenie do nowych miast.
Murapol Real Estate
W skład holdingu Murapol wchodzi spółka Murapol Real Estate, skupiająca segment wykonawczy Murapolu. Wyodrębniona grupa podmiotów oferuje kompleksową obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z realizacją zarówno projektów mieszkaniowych, jak i budynków komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Obecnie spółki wchodzące w skład grupy Murapol Real Estate świadczą usługi wyłącznie dla holdingu Murapol. Strategia rozwoju zakłada zwiększanie w portfelu zleceń udziału zamówień od pomiotów zewnętrznych.
Udział w kapitale zakładowym

AEREF V PL INVESTMENT S.A R.L.
98,04%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE
1,96%
Liczba głosów na WZ

AEREF V PL INVESTMENT S.A R.L.
98,93%
POZOSTALI AKCJONARIUSZE
1,07%

Zarząd spółki

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu (CEO)

Związany z Grupą Murapol od 2007 r. W pierwszych latach pracy zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, a następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta samoistnego. Od 2013 r. do 2017 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Z dniem 1 stycznia 2018 r. objął fotel Prezesa Zarządu, odpowiedzialnego za kwestie zarządzania strategicznego Grupą Murapol i nadzorowania jej rozwoju. Nikodem Iskra aktywnie uczestniczy w procesach akwizycji gruntów, pozyskiwania pozwoleń budowlanych, projektowania, budowy i sprzedaży inwestycji mieszkaniowych Grupy. Posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego, prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania.

Nikodem Iskra ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa (1997-2002). W latach 2005-2009 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, uzyskując w 2009 r. tytuł radcy prawnego.

Przemysław Kromer – Członek Zarządu (CFO)

Rozpoczął współpracę z Grupą Murapol w kwietniu 2020 r. na stanowisku Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Nadzoruje obszar ekonomiczno-finansowy, odpowiadając m.in. za zarządzanie finansami, płynność finansową i pozyskiwanie finansowania dla Grupy Murapol. Przemysław Kromer posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania, organizowania procesów budżetowych, przygotowania dokumentacji finansowej oraz współpracy z funduszami private equity.

Przemysław Kromer uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie studiował na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing (1998-2003). W 2007 roku uzyskał pełnoprawne członkostwo w ACCA (ang. The Association of Chartered Certified Accountants). W 2017 ukończył podyplomowy program dla członków międzynarodowych rad nadzorczych organizowany przez INSEAD Executive Education.
dr Iwona Sroka – Członek Zarządu (PR&IR, Marketing)

Polska menedżer i ekonomista, ekspert w zakresie rynków kapitałowych i zarządzania ryzykiem. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję członka zarządu Murapol S.A., odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich. W grudniu 2017 roku powołana do składu rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r. zasiadała w organie nadzorczym Skarbiec TFI S.A. pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Komunikacji z Instytucjami Rynku Kapitałowego oraz Komitetu Wynagrodzeń. Od sierpnia do października 2018 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego i w Zespole ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej Członek Komisji Trójstronnej. W latach 2009-2017 zajmowała stanowisko prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z którego wydzielono na gruncie europejskich aktów prawnych izbę rozliczeniową KDPW_CCP, w której także pełniła funkcję prezesa zarządu. Była odpowiedzialna za realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej. We wspomnianym okresie była także członkiem i przewodniczącą rad nadzorczych spółek – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz spółki zależnej od GPW, InfoEngine. Ponadto, w ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2000-2009 związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kolejno jako doradca zarządu GPW, a następnie dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. W latach 90. współpracowała z Warszawską Grupą Konsultingową, Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Warszawską Giełdą Towarową. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w latach 1994-2009 była wykładowcą akademickim. Obecnie, jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie.

Rada Nadzorcza

John Ruane - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Partner i jeden z prezesów działu European Real Estate Equity funduszu Ares Real Estate Group. Ponadto jest członkiem Komitetu Zarządczego Ares Management oraz Komitetu Globalnego i Komitetu Operacyjnego Ares Real Estate Grup. Przed dołączeniem do funduszu ARES w roku 2013, John Ruane był Partnerem w AREA Property Partners. Wcześniej pracował w dziale bankowości inwestycyjnej banku Morgan Stanley, gdzie zajmował się fuzjami i przejęciami. John Ruane ukończył z wyróżnieniem wydział handlu na University College Dublin, gdzie uzyskał tytuł licencjata. Ukończył także wydział finansów i rachunkowości London School of Economics.

William Twemlow - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dyrektor zarządzający w Grupie Ares Real Estate, gdzie koncentruje się na europejskim funduszu nieruchomości. Przed rozpoczęciem pracy w Ares w 2014 roku był analitykiem w J.P. Morgan CazeNove, gdzie odpowiadał za analizy finansowe i doradztwo na rzecz szerokiego grona klientów na rynku nieruchomości pełniąc funkcję brokera korporacyjnego. Ukończył z wyróżnieniem Kolegium Uniwersyteckie w Londynie (University College London) na kierunku ekonomii. Został umieszczony na liście najlepszych studentów uczelni i zdobył nagrodę AJL Cahill Memorial Prize w dziedzinie ekonomii.

Maciej Dyjas - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Managing Partner w Griffin Real Estate. Jest także partnerem zarządzającym w firmie inwestycyjnej Cornerstone Partners, inwestującej m.in. w sektor technologiczny, opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych, przemysłowy, produkcji i infrastruktury. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w firmie konsultingowej Wandel & Goltermann Hewlett Packard Systems w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Karierę kontynuował, jako partner, partner zarządzający oraz prezes w Grupie Eastbridge, prywatnej firmie inwestycyjnej. Równolegle do funkcji pełnionych w Eastbridge, Maciej Dyjas zajmował szereg stanowisk w spółkach portfelowych Grupy, takich jak partner zarządzający NFI EMF – spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz prezes spółki nieruchomościowej Down Town Holding w Nowym Yorku. W 2014 roku Grupa Eastbridge zarządzała aktywami o wartości ponad 3 mld USD w sektorze sprzedaży detalicznej, produktów konsumenckich oraz nieruchomości w Europie Środkowo - Wschodniej, krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Maciej Dyjas jest absolwentem matematyki oraz informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, studia kontynuował w zakresie biznesu, psychologii zarządzania i komunikacji w Stuttgarcie oraz Frankfurcie nad Menem.

Piotr Fijołek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Senior Partner w Griffin Real Estate, doświadczony manager specjalizujący się w akwizycjach i zarządzaniu projektami opportunity oraz value-add. Był odpowiedzialny za szereg flagowych projektów funduszu, takich jak zakup portfolio nieruchomości Ruchu, Serek Wolski, Jupiter, Renoma, Supersam czy zakup portfela centrów handlowych od Apollo Rida. W czasie swojej przeszło 10-letniej pracy przeprowadził przeszło 100 transakcji o łącznym wolumenie przekraczającym 2,4 mld EUR. Od początku kariery zawodowej związany z Griffin Real Estate. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz gospodarki przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nebil Senman - Członek Rady Nadzorczej
Managing Partner w Griffin Real Estate. Przez dziewięć lat pełnił kluczowe funkcje jako Starszy Wiceprezes i członek Rady Nadzorczej w funduszach nieruchomości grupy Oaktree w Niemczech i Polsce, odpowiadając za operacje warte wiele miliardów euro. Przed dołączeniem do Oaktree przez osiem lat zajmował się doradztwem w zakresie nieruchomości i spraw korporacyjnych w Ernst & Young Real Estate (wcześniej Arthur Andersen), gdzie piastował różne stanowiska kierownicze. Jest absolwentem uniwersytetów w Berlinie (TU Berlin, EBS), Paryżu (ESCP Europe) i Londynie (LSE). Ukończył też studia MBA i studia w zakresie inżynierii lądowej. Posiada także dyplom studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania nieruchomościami (EBS). Należy do Królewskiego Instytutu Akredytowanych Rzeczoznawców (MRICS).
Lukas Gradischnig - Członek Rady Nadzorczej
Wiceprezes Grupy Ares Real Estate, w której odpowiada za europejski fundusz nieruchomości. Przed rozpoczęciem pracy w Ares w 2018 roku był partnerem w zespole inwestycyjnym w Tristan Capital Partners, gdzie odpowiadał za realizację europejskich przejęć nieruchomości. Posiada tytuł licencjata uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu (Wirtschaftsuniversitat) na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe (International Business Administration). Uzyskał również tytuł magistra, z wyróżnieniem, w Cass Business School na kierunku Finanse Przedsiębiorstw.
Justyna Bauta-Szostak - Członek Rady Nadzorczej
Radca prawny i doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r., a doradcy podatkowego od 2005 r. Partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, z którą związana jest od 2004 r. Wcześniej pracowała w Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie i w kancelariach prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego w sektorze nieruchomości. Pracuje przy projektach dotyczących inwestycji w nieruchomości na wszystkich etapach realizacji – od podjęcia decyzji inwestycyjnej, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej, aż po wyjście z inwestycji. Współautorka książki „Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków” oraz “Nieruchomości Sprzedaż Najem Dzierżawa. Skutki w PIT, CIT i VAT”.
Brendan O’Mahony - Członek Rady Nadzorczej
Manager z ponad dwudziestoośmioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług specjalistycznych. Wśród jego klientów znajdowały się polskie i międzynarodowe fundusze aktywów niepublicznych typu Private Equity działające na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2007 do 2017 był Partnerem Zarządzającym w dziale Doradztwa Transakcyjnego (Transaction Advisory Services), EY w Polsce. Dzięki jego mentoringowi i ciągłemu rozwojowi składającego się ze 110 pełnoetatowych pracowników (FTE) Zespołu Doradztwa Transakcyjnego (Transaction Advisory Team), firma osiągnęła wiodącą pozycję na rynku. Był również Członkiem Zespołu Wykonawczego EY Poland oraz Rady Rynku (Market Board) zespołu składającego się z Partnerów Zarządzających poszczególnych przedsiębiorstw wraz z Krajowym Partnerem Zarządzającym oraz COO (Dyrektorem Operacyjnym), zarządzającego polskim oddziałem EY. Piastował również funkcje w zakresie Wsparcia Transakcyjnego na poziomie regionalnym oraz krajów EMEIA. Jest członkiem Chartered Association of Certified Accountants (Stowarzyszenia Biegłych Certyfikowanych Księgowych).

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Plik pdfZawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A. na dzień 20.09.2021 r.Pobierz plik
Plik pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MURAPOL S.A. NA DZIEŃ 05.05.2021 R.Pobierz plik
Plik pdfCzwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 05.11.2020 r.Pobierz plik
Plik pdfTrzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 16.10.2020 r.Pobierz plik
Plik pdfPierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 08.09.2020Pobierz plik
Plik pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A. na dzień 29.07.2021 r.Pobierz plik
Plik pdfPiąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 30.11.2020 r.Pobierz plik
Plik pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Murapol S.A. na dzień 11.12.2020 r.Pobierz plik
Plik pdfDrugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – 30.09.2020 r.Pobierz plik

Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe 2021
Plik pdfMyślisz o swoim pierwszym mieszkaniu? Teraz możesz zaoszczędzić nawet 55,5 tys. zł! /21.09.2021/Pobierz plik
Plik pdfNowe mieszkania tańsze nawet o 49 tys. zł podczas sierpniowego Dnia Otwartego Murapol! /23.08.2021/Pobierz plik
Plik pdfMurapol S.A. złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z rozważaną pierwszą ofertą publiczną akcji (IPO) /02.08.2021/Pobierz plik
Plik pdfPodsumowanie H1 2021 w Grupie Murapol: stabilna sprzedaż, utrzymana wysoka efektywność i stale rozbudowywany aktywny bank ziemi /08.07.2021/Pobierz plik
Plik pdfNowe mieszkania z pakietem bonusów czyli Grupa Murapol zaprasza na Ogólnopolski Dzień Otwarty! /28.06.2021/Pobierz plik
Prezentacje
Plik pdfFolder korporacyjny 2021Pobierz plik
Plik pdfSpot korporacyjny 2021Pobierz plik
Plik pdfSpot kampanii reklamowej z Andrzejem BargielemPobierz plik
Plik pdfKampania reklamowa i nowy Ambasador Grupy MurapolPobierz plik
Plik pdfSpot reklamowyPobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty ESPI

Raporty bieżące 2019
Plik pdfRB7/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii TPobierz plik
Plik pdfRB6/2019: Przedterminowy wykup obligacji serii UPobierz plik
Plik pdfRB5/2019: Zawarcie przez spółkę zależną przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości we WrocławiuPobierz plik
Plik pdfRB4/2019: Publikacja informacji o zamiarze nabycia przez Emitenta akcji spółki Abadon Real Estate S.A. w drodze przymusowego wykupuPobierz plik
Plik pdfZałącznik do RB4/2019Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty EBI

Raporty bieżące 2018
Plik pdfRB14/2018: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MA – korektaPobierz plik
Plik pdfRB13/2018: Emisja i przydział obligacji serii LAPobierz plik
Plik pdfRB12/2018: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii MAPobierz plik
Plik pdfRB8/2018: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.Pobierz plik
Plik pdfRB7/2018: Emisja i przydział obligacji serii JAPobierz plik
Raporty okresowe 2018
Plik pdfRB16/2018: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 rokuPobierz plik
Plik pdfZałącznik 1 do RB16/2018: Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1H 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfZałącznik 2 do RB16/2018: Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Murapol w 1H 2018 r.Pobierz plik
Plik pdfZałącznik 3 do RB16/2018: Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego raportu półrocznegoPobierz plik
Plik pdfZałącznik 4 do RB16/2018: Opinia biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPobierz plik
Zobacz wszystkie

Sprawozdania finansowe

Plik pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.Pobierz >
Plik pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.Pobierz >
Plik pdfOpinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r.Pobierz >
Plik pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rokPobierz >
Plik pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Murapol w 2018 r.Pobierz >
Plik pdfOpinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.Pobierz >