pl en de

Spółka

O spółce

Murapol S.A. jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. W 2015 roku Murapol, sprzedając 2400 mieszkań (26 proc. wzrost r/r), osiągnął pozycję lidera na polskim rynku mieszkaniowym.

Spółki z grupy zajmują się realizacją deweloperskich projektów mieszkaniowych, generalnym wykonawstwem, a także organizacją i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (w tym w formie zamkniętych funduszy inwestycyjnych) w obszarze nieruchomości mieszkaniowych w 11 miastach Polski, m.in. Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Miejsca, w których Murapol S.A. realizuje inwestycje, to lokalizacje wybrane w wyniku wielowymiarowych, precyzyjnych analiz. Metodologia doboru gruntów gwarantuje naszym Klientom najwyższy komfort i radość z zamieszkiwania w naszych realizacjach. Umiejętność wyboru najlepszych lokalizacji stanowi istotną przewagę konkurencyjną naszej firmy, a co za tym idzie gwarantuje duże zainteresowanie i szybką sprzedaż już na etapie przygotowania inwestycji i w trakcie jej realizacji.

Dlatego, w momencie gdy nasze inwestycje są gotowe, zostaje na nich niewielki wybór lokali mieszkalnych.Lata doświadczeń i konsekwentne utrzymywanie wysokich standardów pozwoliły firmie zdobyć zaufanie i uznanie szerokiego grona Klientów. Naszą jakość potwierdzają też Testy Satysfakcji, które przeprowadziliśmy wśród naszych Klientów. Kompetencje sprzedażowe i doradcze oraz wiedza merytoryczna naszych Konsultantów została oceniona przez naszych Klientów na wysokim poziomie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Murapol S.A. oferuje zarówno mieszkania w wysokim, uzgodnionym z nabywcą standardzie, jak i w wariancie deweloperskim, umożliwiającym dowolne zaaranżowanie zakupionego lokalu. Wśród zakończonych inwestycji są osiedla mieszkaniowe, rezydencje i apartamenty.

W przypadku niektórych projektów deweloperskich Murapol S.A. oferuje lokale usługowe realizowane w częściach parterowych budynków wielorodzinnych, wchodzących w skład osiedli. W 2009 roku spółka po raz pierwszy w swojej historii wprowadziła do oferty lokale handlowo – usługowo – biurowe w niezależnych wolnostojących budynkach w całości przeznaczonych pod działalność komercyjną.
Udział w kapitale zakładowym

Predicto Sp. z o.o.
29,70%
Estater Sp. z o.o.
29,70%
Michał Dziuda
19,80%
Cavatina Sp. z o.o.
15,85%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
3,96%
Michał Sapota
0,66%
Nikodem Iskra
0,33%
Liczba głosów na WZ

Estater Sp. z o.o.
29,83%
Predicto Sp. z o.o.
29,83%
Michał Dziuda
20,44%
Cavatina Sp. z o.o.
15,06%
Midvest Sp. z o.o. sp. k.
4,30%
Michał Sapota
0,36%
Nikodem Iskra
0,18%
Zarząd spółki
Michał Sapota - Prezes Zarządu

Michał pracuje w Grupie Murapol od 2009 roku. Przez pięć lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Od 2014 piastuje stanowisko prezesa zarządu  Z wykształcenia pedagog, z zamiłowania finansista. Jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Doświadczenie w finansach zdobywał w praktyce, pracując najpierw w firmach PPHU GRES-BUD oraz MET-PRIM Sp. z o.o., a następnie na stanowisku senior II w katowickim oddziale Ernst&Young.
Michał przez dwa lata zajmował stanowisko dyrektora finansowego w spółce Sanwil S.A.. Rok przed rozpoczęciem pracy w Spółce Murapol pełnił funkcję członka zarządu w International Polymer Center Sp. z o.o. Prezes Sapota steruje całym, blisko 300-osobowym zespołem i wszystkimi procesami w Murapol S.A.
Nikodem Iskra - Wiceprezes Zarządu

Nikodem jest z nami od 2007 roku. Pracę w Murapolu zaczynał jako szef pionu prawnego. Następnie przez kilka lat jako radca prawny pełnił rolę prokurenta spółki. Obecnie swoje talenty wykorzystuje na stanowisku wiceprezesa zarządu – funkcję tę pełni od 2013 roku. Posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł radcy prawnego uzyskał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku, m.in. w Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki. Nikodem kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zawiaduje procesami przygotowania i realizacji inwestycji oraz nadzoruje rozwój Grupy Kapitałowej Murapol S.A.
Leszek Kołodziej - Członek Zarządu

Leszek jest związany ze spółką Murapol od 2001 roku, do 2005 roku był członkiem jej zarządu. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej w Lipsku (Niemcy) na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował m.in. w zarządach spółek Variant, Norma Variant, Murapol Pro, Krak Deweloper (wiceprezes) oraz Murapol Nord (wiceprezes). Leszek pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Murapol S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław zasilił naszą drużynę w 2010 roku i zasiada w radzie nadzorczej spółki. Ukończył konstrukcje budowlane na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Doświadczenie w biznesie na najwyższych stanowiskach zdobywał w firmach Variant S.A. i Variant Sp. z o. o., gdzie był członkiem zarządu i prezesem, a także Norma Variant Sp. z o. o. – tu również zasiadał w zarządzie.
Rafał Malarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał jest związany ze Spółką od 2013 roku. To doświadczony prawnik. W 2009 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach ukończył zaś w 2012 roku. Funkcję członka rady nadzorczej Murapol S.A. pełni od września 2016 roku.
Artur Olejnik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Artur jest ekonomistą, posiada wykształcenie wyższe. Karierę zawodową rozpoczął w Browarach  Polskich BROKSTRZELEC S.A. Doświadczenie zdobywał jako Analityk Finansowy w Grupie Onet Sp. z o.o. a następnie, Dyrektor Finansowy Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UJASTEK Sp. z o.o. Od 2007 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych/Kontrolera Grupy VARIANT S.A., a dodatkowo  jako Prokurent, jednocześnie wiceprezes ds. Finansowych spółki DIPOL. Obecnie pełni rolę nadzorczą w spółkach Invest House, NEW LIGHT Doradcy A. Olejnik, K. Rawski, BC Inter Media.

Walne zgromadzenia

Plik pdf Regulamin WZA Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz plik
Plik pdf Regulamin Zarządu Pobierz plik
Plik pdf Statut spółki Pobierz plik

Informacje finansowe

Wybrane informacje finansowe 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 372 062 979,54
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 88 784 172,30
Zysk (strata) brutto 70 175 507,66
Zysk (strata) netto 67 445 390,82
Aktywa razem 530 644 356,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 183 731,92
Zobowiązania długoterminowe 59 728 124,09
Zobowiązania krótkoterminowe 238 455 607,83
Kapitał własny 232 460 624,65
Kapitał zakładowy 2 020 000,00
Liczba akcji 40 400 000,00
Podstawowe wskaźniki finansowe 2015
Rentowność sprzedaży
zysk netto/przychody ze sprzedaży
18,1%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
1,09%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
56%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
12,7%

Raporty EBI

Raporty bieżące 2016
Plik pdf 22/2016 Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii T Pobierz plik
Plik pdf 21/2016 Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii U Pobierz plik
Plik pdf 19/2016 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz plik
Plik pdf 18/2016 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz plik
Plik pdf 17/2016 Zawarcie znaczącej umowy Pobierz plik
Raporty okresowe 2016
Plik pdf 20/2016 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu 20/2016: Skonsolidowane i jednostkowe SF za I polrocze 2016 z wybranymi danymi finansowymi Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu 20/2016: Oświadczenie Zarządu w sprawie skonsolidowanego SF Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raoprtu 20/2016: Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego SF Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu 20/2016: Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego SF Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Raporty ESPI

Raporty Bieżące 2017
Plik pdf 3/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf 2/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Plik pdf 1/2017 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Pobierz plik
Zobacz wszystkie
Komunikaty prasowe
Plik pdf Działka przy Sobolowej i Piłsudskiego w Łodzi dla Murapolu Pobierz plik
Plik pdf Grupa Murapol: plan zrealizowaliśmy w stu procentach Pobierz plik
Plik pdf Grupa Murapol wybuduje mieszkania dla Szkotów Pobierz plik
Plik pdf Murapol kupuje grunt pod drugą inwestycję w Poznaniu Pobierz plik
Plik pdf Murapol powiększył bank ziemi w Toruniu i Katowicach Pobierz plik
Zobacz wszystkie

Kontakt

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i możliwość wykorzystania ich na potrzeby Grupy Murapol z siedzibą w Bielsku-Białej.
Wyrażenie zgody jest wymagane
Murapol S. A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (Polityka Plików Cookies). Kliknij "zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.